Sizes

12" X 24"

Venezia Ivory
Natural
12" x 24"
Rectified Edge

Venezia Ivory
Semi-Polished
12" x 24"
Rectified Edge

Venezia Beige
Natural
12" x 24"
Rectified Edge

Venezia Beige
Semi-Polished
12" x 24"
Rectified Edge

Venezia Silver
Natural
12" x 24"
Rectified Edge

Venezia Silver
Semi-Polished
12" x 24"
Rectified Edge

20" X 20"

Venezia Ivory
Natural
20" x 20"
Rectified Edge

Venezia Ivory
Semi-Polished
20" x 20"
Rectified Edge

Venezia Beige
Natural
20" x 20"
Rectified Edge

Venezia Beige
Semi-Polished
20" x 20"
Rectified Edge

Venezia Silver
Natural
20" x 20"
Rectified Edge

Venezia Silver
Semi-Polished
20" x 20"
Rectified Edge

6" X 24"

Venezia
Ivory Natural
6" x 24"
Rectified Edge

Venezia
Ivory Semi-Polished
6" x "24"
Rectified Edge

Venezia
Beige Natural
6" x 24"
Rectified Edge

Venezia
Beige Semi-Polished
6" x 24"
Rectified Edge

Venezia
Silver Natural
6" x 24"
Rectified Edge

Venezia
Silver Semi-Polished
6" x 24"
Rectified Edge

12" X 12" MOSAIC

Venezia
Ivory
Natural
2" x 2" Mosaic
(12" x 12" Sheet)

Venezia
Beige
Natural
2" x 2" Mosaic
(12" x 12" Sheet)

Venezia
Silver
Natural
2" x 2" Mosaic
(12" x 12" Sheet)

Venezia
Ivory/Beige/Silver Mix
Semi-Polished
1" x 1" Mosaic
(12" x 12" Sheet)

3.8" X 20" BULLNOSE

Venezia Ivory Natural
3.8" x 20" Bullnose

Venezia Ivory Semi-Polished
3.8" x 20" Bullnose

Venezia Beige Natural
3.8" x 20" Bullnose

Venezia Beige Semi-Polished
3.8" x 20" Bullnose

Venezia Natural
3.8" x 20" Bullnose

Venezia Silver Semi-Polished
3.8" x 20" Bullnose

Available Sizes

IVORY BEIGE SILVER
12" X 24" NATURAL
Rectified Edge
5471-C 5481-C 5491-C
12" X 24" SEMI-POLISHED
Rectified Edge
5474-C 5484-C 5494-C
20" X 20" NATURAL
Rectified Edge
5472-C 5482-C 5492-C
20" X 20" SEMI-POLISHED
Rectified Edge
5475-C 5485-C 5495-C
6" X 24" NATURAL
Rectified Edge
5470-C 5480-C 5490-C
6" X 24" SEMI-POLISHED
Rectified Edge
5473-C 5483-C 5493-C
NATURAL
2" X 2" MOSAIC
(12" X 12" SHEET)
5478-C 5488-C 5498-C
IVORY+BEIGE+SILVER MIX
SEMI-POLISHED
1" X 1" MIX MOSAIC
(12" X 12" SHEET)
5499-C
(IVORY+BEIGE+SILVER SEMI-POLISHED MIX)
3.8" X 20" NATURAL
BULLNOSE
5476-C 5486-C 5496-C
3.8" X 20" SEMI-POLISHED
BULLNOSE
5477-C 5487-C 5497-C


Country of Origin

Tile Configuration