Sizes

12" X 24"

Chroma Bianco
12" x 24"
Rectified Edge

Chroma Grigio
12" x 24"
Rectified Edge

Chroma Nero
12" x 24"
Rectified Edge

12" X 12" MOSAIC

Chroma Bianco
1.25" x 4" Mosaic
(12" x 12" Sheet)

Chroma Grigio
1.25" x 4" Mosaic
(12" x 12" Sheet)

Chroma Nero
1.25" x 4" Mosaic
(12" x 12" Sheet)

Chroma Multi Mix
1.25" x 4" Mosaic
(12" x 12" Sheet)

3" X 12" BULLNOSE

Chroma Bianco
3" x 12" Bullnose

Chroma Grigio
3" x 12" Bullnose

Chroma Nero
3" x 12" Bullnose

1" X 11.7" BRUSHED METAL PENCIL

Brushed Metal Pencil
1" X 11.7"

1" X 1" BRUSHED METAL CORNER

Brushed Metal Corner
1" X 1"

Available Sizes

BIANCO GRIGIO NERO
12" X 24"
Rectified Edge
5600-S 5605-S 5610-S

1.25" X 4"
GRID MOSAIC
(12" X 12" SHEET)
5602-S 5607-S 5612-S
MULTI MIX
1.25" X 4" GRID MOSAIC
(12" X 12" SHEET)
(BIANCO+GRIGIO+NERO)
5613-S
3" X 12"
BULLNOSE
5601-S 5606-S 5611-S
BRUSHED METAL
PENCIL
1" X 11.7"
4767-S 4767-S 4767-S
BRUSHED METAL
CORNER
1" X 1"
4768-S 4768-S 4768-S


Country of Origin

Tile Configuration